پارچ نگهدارنده پاکت شیر لیمون

۳۷.۰۰۰ تومان

مناسب نگهداری شیر کیسه ای
استفاده از مواد اولیه بهداشتی
رنگ های : سفید ، طوسی، وانیلی