لیوان پیرکس نی دار سانی

۱۵۶.۰۰۰ تومان

لیوان پیرکس نی دار سانی
ارتفاع 15.5سانت
قطر6 سانت
طولی نی 20 سانت
مناسب سرو نوشیدنی سردو گرم