بانکه ترکیب شیشه ترک دار و برنج 3 سایز مدل بامبو

۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان

جنس: استیل آبکاری شده
جنس پایه ها و پروانه: برنج
شامل 3 تکه بانکه در 3 سایز مختلف
اندازه: قطر کف و دهانه بانکه ها 10 سانتی متر
ارتفاع بانکه به ترتیب 20،12 و 16.5
جهت نگهداری شکلات، سبزیجات و قند و شکر