استند و جا ظرفی شیب دار بامبو

۲۲۰.۰۰۰ تومان

استند شیب دار بامبو
طول 30 سانتی متر
عرض 11.5 سانت
ارتفاع میله جلو با زیره 7 سانت
ارتفاع میله قسمت عقب 10 سانت
ارتفاع میله چوبی نگهدارنده انتهای شیب 8.5 سانت
فاصله بین هر میله 5 سانت
مناسب نگهداری ظروف و کتاب
اندازه ها در تصویر درج شده