استند مزه دو طبقه سنگی

۶۳۰.۰۰۰ تومان

ارتفاع استند کوتاه 13
قطر 25
ارتفاع استند بلند 19
قطر 30
ترکیب سنگ مرغوب
پایه های فلزی آبکاری شده
آبکاری فورتیک

پاک کردن