صافی

فیلترهای فعال

نمایش 1–24 از 63 نتیجه

۴۱۹,۰۰۰ تومان
۴۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲۵,۰۰۰ تومان

سایر لوازم برقی آشپزخانه

ترازوی آشپزخانه پارس خزر مدل DS5000P

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساز و توستر برقی

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P

۳۵۵,۰۰۰ تومان
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

گوشت کوب و چرخ گوشت برقی

چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1600P

۹۴۰,۰۰۰ تومان
۸۶۰,۰۰۰ تومان

گوشت کوب و چرخ گوشت برقی

چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1400R

۷۵۵,۰۰۰ تومان

گوشت کوب و چرخ گوشت برقی

چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1500SP

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵۵,۰۰۰ تومان
۸۶۰,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶۵,۰۰۰ تومان
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۱۰,۰۰۰ تومان