صافی

فیلترهای فعال

مشاهده همه 19 نتیجه

تابه بلور شعله مستقیم

تابه بزرگ گریل بورجام کد 59554

۱۱۷,۰۰۰ تومان

ظروف شعله مستقیم بلور

قابلمه کوچک بورجام کد 59023

۸۵,۰۰۰ تومان

ظروف شعله مستقیم بلور

قابلمه بزرگ بورجام کد 59013

۱۳۰,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه بیضی کوچک بورجام کد 59794

۳۹,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه پیتزا گریل کوچک بورجام کد 59534

۷۸,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه بیضی بورجام Guzzini کد 59084

۶۱,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

تابه دربدار مستطیل بورجام کد 59009

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

دو تابه بیضی بورجام کد 59062 پاشاباغچه

تماس بگیرید
حراج!
۷۱,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

تابه دوطرفه مستطیل بورجام کد 59010 پاشاباغچه

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه مربع بورجام کد 59024 پاشاباغچه

۱۱۶,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه گرد بورجام کد 59014 پاشاباغچه

۹۳,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه گرد بورجام کد 59044 پاشاباغچه

۷۱,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

تابه دو طرفه بیضی بورجام کد 59032 پاشاباغچه

۱۴۰,۰۰۰ تومان