سینی مستطیل دسته دار کف طرح دار استیل

۴۸۰.۰۰۰ تومان

سینی مستطیل دسته دار کف طرح دار استیل
طول سینی 36.5، عرض 26.5 سانت