جا قاشقی چوبی داخل کابینتی کوچک 5 خانه

۵۸۰.۰۰۰ تومان

جا قاشقی بزرگ 5 خانه چوبی
چوب باکیفیت و قابل شست شو
خانه بزرگتر طول 36 و عرض 30 سانت و ارتفاع 5.5
جاقاشق بزرگ داخل جعبه طول 33.5 عرض 1.5 سانت
جا قاشق متوسط  (2 عدد) طول 24.5 و عرض 8 سانت
جا قاشق کوچک طول 17 و عرض 9 سانت
پس از شست و شو خشک و با روغن کاور کنید
مناسب هر کابینتی