شال مبل بسیار ترند و مورد استفاده می باشد. به دلیل تنوع در ساختار و رنگبندی هم برای دکور و چیدمان منزل و هم مسافرت از آن استفاده می شود.