انواع سرویس قاشق و چنگال در برند و طرح‌های مختلف در این دسته‌بندی از بازارشوش موجود است.

وسایل فلزی خانه و آشپزخانه

کارد میوه خوری ناب استیل مدل پالرمو Palermo

۲۱۰,۰۰۰ تومان۳۵۳,۰۰۰ تومان

وسایل فلزی خانه و آشپزخانه

کارد میوه خوری ناب استیل مدل ونیز

۱۹۸,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

وسایل فلزی خانه و آشپزخانه

کارد میوه خوری ناب استیل مدل برلین

۲۰۲,۰۰۰ تومان۲۴۵,۰۰۰ تومان

وسایل فلزی خانه و آشپزخانه

کارد میوه خوری ناب استیل مدل فلورانس Florence

۱۹۸,۰۰۰ تومان۳۴۶,۰۰۰ تومان
۳۱۵,۰۰۰ تومان۵۵۷,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
۱۹۸,۰۰۰ تومان۳۸۴,۰۰۰ تومان

وسایل فلزی خانه و آشپزخانه

قاشق چای خوری ناب استیل مدل پالرمو

۸۶,۰۰۰ تومان۱۴۸,۰۰۰ تومان
۵,۵۲۳,۰۰۰ تومان۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۲۹۵,۰۰۰ تومان۵۱۹,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۶۶,۰۰۰ تومان

وسایل فلزی خانه و آشپزخانه

کارد و چنگال دسته سرامیکی MGS طرح 3

۱۵۰,۰۰۰ تومان

وسایل فلزی خانه و آشپزخانه

کارد و چنگال دسته سرامیکی MGS طرح 4

۱۵۰,۰۰۰ تومان

وسایل فلزی خانه و آشپزخانه

کارد و چنگال دسته سرامیکی MGS طرح 1

۱۵۰,۰۰۰ تومان

وسایل فلزی خانه و آشپزخانه

کارد و چنگال دسته سرامیکی MGS طرح 2

۱۵۰,۰۰۰ تومان