انواع سرویس جهیزیه آشپزخانه از جنس استیل در مدل و طرح‌های مختلف در این دسته‌بندی موجود است.