انواع پنگه دیواری، سقفی، رومیزی و پایه بلند در برند‌های مختلف ایرانی و خارجی. انواع پنکه و هواساز با کاربرد مختلف در این دسته‌بندی موجود است.

۴۲۵,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵۵,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵۵,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۶۰,۰۰۰ تومان