انواع پنگه دیواری، سقفی، رومیزی و پایه بلند در برند‌های مختلف ایرانی و خارجی. انواع پنکه و هواساز با کاربرد مختلف در این دسته‌بندی موجود است.

۴۲۵,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵۵,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵۵,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۵۶۰,۰۰۰ تومان