انواع بخار برقی‌های خانگی ، هیتر ، فن هیتر ، کباب‌پز و سایر لوازم گرمایشی خانه در برند و کاربرد متفاوت در این دسته‌بندی موجود است.