انواع چای سازهای برق در طرح و برندهای مختلف د ایت دسته بندی موجود است.

۱۰۳,۰۰۰ تومان

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2200 پارس خزر

۱۷۰,۰۰۰ تومان

چایی ساز و کتری برقی

چای ساز 2200 وات گاسونیک مدل 878

۸۵۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۱۱۳,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۲۱۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۹۳,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۱۰۵,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۹۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

چایی ساز و کتری برقی

چای ساز 2200 وات گاسونیک مدل 876

۲۲۳,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2400 وات تفال مدل BF262041

تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

چایی ساز و کتری برقی

چایی ساز 1650 وات تفال مدل 500D10

۷۷۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2200 وات تفال مدل KO2991

۴۶۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2000 وات تفال مدل BF5620

۴۰۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2400 وات تفال مدل KO3308

۴۱۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2400 وات تفال مدل KI170D

تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2200 وات تفال مدل BF6620

۴۲۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2400 وات مدل KI110D تفال

۴۸۰,۰۰۰ تومان