انواع چای ساز برقی در طرح و برندهای مختلف در این دسته بندی موجود است.