انواع چای سازهای برق در طرح و برندهای مختلف د ایت دسته بندی موجود است.

۱۰۳,۰۰۰ تومان

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2200 پارس خزر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چایی ساز و کتری برقی

چای ساز 2200 وات گاسونیک مدل 878

۵۶۰,۰۰۰ تومان

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2000 وات تفال مدل BF5620

۴۰۰,۰۰۰ تومان

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2400 وات تفال مدل KO3308

۴۱۰,۰۰۰ تومان

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2200 وات تفال مدل BF6620

۴۲۰,۰۰۰ تومان

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2400 وات مدل KI110D تفال

۴۸۰,۰۰۰ تومان