انواع پلوپز برقی در مدل و برندهای مختلف ایرانی و خارجی در این دسته بندی موجود است.

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۶۱۰,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۴۵,۰۰۰ تومان
۴۷۰,۰۰۰ تومان