انواع پلوپز برقی در مدل و برندهای مختلف ایرانی و خارجی در این دسته بندی موجود است.

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۶۱۰,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۵,۰۰۰ تومان
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۴۵,۰۰۰ تومان
۴۷۰,۰۰۰ تومان