انواع پلوپز برقی در مدل و برندهای مختلف ایرانی و خارجی در این دسته بندی موجود است.

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۳۵,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰۵,۰۰۰ تومان