سایر لوازم و وسایل برقی آشپزخانه در طرح و برندهای مختلف در این دسته بندی موجود است.