انواع ساندویچ ساز برقی و تستر برقی در طرح و برندهای مختلف در این دسته بندی موجود است.