انواع سانویچ ساز های برقی در طرح و برندهای مختلف در این دسته بندی موجود است.