انواع هواپز و بخارپز برقی در برند های مختلف ایرانی و خارجی در این دسته‌بندی موجود است.