انواع آب‌میوه گیری های برقی، یک و یا چند کاره در برند های مختلف ایرانی و خارجی، با کارایی‌های متفاوت در این دسته‌بندی موجود است

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶۵,۰۰۰ تومان
۸۱۴,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان