انواع آب‌میوه گیری های برقی، یک و یا چند کاره در برند های مختلف ایرانی و خارجی، با کارایی‌های متفاوت در این دسته‌بندی موجود است

۲۴۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۱۸۸,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۶۶۵,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۳۱۵,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۲۱۱,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۱۹۵,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

۳۵۰,۰۰۰ تومان