انواع آب‌میوه گیری های برقی، یک و یا چند کاره در برند های مختلف ایرانی و خارجی، با کارایی‌های متفاوت در این دسته‌بندی موجود است

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۸۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۵,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۱,۰۰۰ تومان