انواع کاسه و پیاله ها از جنس چینی، اپال و سرامیک در این دسته بندی قرار گرفته اند