انواع فنجان و نعلبکی از جنس چینی و سرامیک در این دسته بندی موجود است.