انواع بانکه‌های نگهداری قند، چای و شکر و ادویه جات و حبوبات از جنس چینی و سرامیک در این دسته بندی موجود است.