انواع کمد و کنسول چوبی کنار سالنی مخصوص قاشق و چنگال و ظروف در این دسته بندی موجود است.