انواع ظروف و وسایل چوبی کاربردی آشپزخانه مثل قاشق، تخت گوشت و … در این دسته‌بندی موجود است.