انواع لوازم و وسایل پلاستیکی پر کاربرد آشپزخانه در این دسته‌بندی موجود است.