انواع کره خوری ، عسل خوری بلور و مربا خوری در این دسته بندی موجود است.