در این دسته بندی انواع پیش دستی ها از جنس بلور و شیشه موجود است. شامل برندها ای از ایرانی و ترک ، فرانسه و چین …