از انواع پیاله های بلور، پیاله های ماست خوری، عسل خوری، و پیاله های آجیل و پذیرایی دیدن فرمایید.

وسایل بلور و کریستال

پیاله ترشی بلند قلبی ساچی

۳۴,۰۰۰ تومان
حراج!

وسایل بلور و کریستال

پیاله ترشی کوتاه قلبی ساچی

۳۴,۰۰۰ تومان ۳۱,۶۲۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

پیاله بوگاتی مدل اوپیوم

۶۶,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

پیاله 10 ساده لومینارک

۱۱۰,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

کاسه 17 ساده آبگوشت لومینارک

۲۳۰,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

پیاله توکیو پاشاباغچه کد 53083

۲۸۰,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

پیاله کنگره لومینارک

۹۶,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

پیاله 9 کوکون لومینارک

۹۸,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

کاسه 24 کوکون لومینارک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

کاسه 28 کوکون لومینارک

۱۶۹,۰۰۰ تومان