انواع ظروف نگهدارنده مواد غذایی درب دار از جنس بلور و کریستال در این دسته بندی موجود است.

۷۶۰.۰۰۰ تومان۸۶۰.۰۰۰ تومان