انواع قندان، کندی و شکلات خوری در این دسته بندی موجود است.