انواع فنجان و نعلبکی های بلور در این دسته بندی موجود است.