انواع لیوان دسته دار بزرگ و کوچک از جنس بلور و کریستال در این دسته بندی موجود است.