انواع دیس بلور و شیشه‌ای در شکل و برند‌های مختلف را در این دسته‌بندی است.