انواع ظروف جام و تنگ بلور خارجی در مدل های و طرح های متنوع، جدیدترین مدل های روز در بازار، برای سرو نوشیدنی های سرد و آبمیوه.

۱۶۸,۰۰۰ تومان
۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵۱,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۲۵۹,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
حراج!
تخفیف ویژه
۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه
ویژه
۷۸,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان