انواع ظروف جام و تنگ بلور خارجی در مدل های و طرح های متنوع، جدیدترین مدل های روز در بازار، برای سرو نوشیدنی های سرد و آبمیوه.

۱۵۱,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۲۲۹,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان

جام و تنگ بلور

تنگ پاشاباغچه کد 13461

۲۵۱,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان