انواع تنگ و گیلاس بلور و کریستال در این دسته بندی موجود است.