انواع ظروف جام و تنگ بلور خارجی در مدل های و طرح های متنوع، جدیدترین مدل های روز در بازار، برای سرو نوشیدنی های سرد و آبمیوه.

۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۲۵۹,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
حراج!
تخفیف ویژه
۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!
تخفیف ویژه
۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!
ویژه
۷۸,۰۰۰ تومان ۴۶,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
حراج!

جام و تنگ بلور

تنگ پاشاباغچه کد 13461

۲۱۱,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۴۰۰,۰۰۰ تومان