انواع تابه های پیرکس و مقاوم در مقابل حرارت در این دسته بندی موجود است.