انواع بستنی‌خوری‌های بلور در این دسته‌بندی موجود است.