انواع آجیل و اردوخوری بلور در این دسته‌بندی موجود است.