انواع نمک‌پاش و جاادویه و محصولات مشابه از جنس بلور در این دسته‌بندی موجود است.