انواع گلدان دگوری و گل مصنوعی در این دسته‌بندی موجود است.