تابه بلور شعله مستقیم

تابه بزرگ گریل بورجام کد 59554

۱۱۷,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه مربع guzzini بورجام کد 59304

۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ظروف شعله مستقیم بلور

قابلمه کوچک بورجام کد 59023

۸۵,۰۰۰ تومان

ظروف شعله مستقیم بلور

قابلمه بزرگ بورجام کد 59013

۱۳۰,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه بیضی کوچک بورجام کد 59794

۳۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۷,۰۰۰ تومان ۸۷,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه بیضی بورجام Guzzini کد 59084

۶۱,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

تابه دربدار مستطیل بورجام کد 59009

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

تابه دربدار بیضی بزرگ بورجام کد 59052

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۵۷,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

دو تابه بیضی بورجام کد 59062 پاشاباغچه

تماس بگیرید
حراج!
۷۱,۰۰۰ تومان

ظروف شعله مستقیم بلور

قابلمه بورجام کد 59003 پاشاباغچه

۱۰۶,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

تابه دوطرفه مستطیل بورجام کد 59010 پاشاباغچه

۱۲۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه مربع بورجام کد 59024 پاشاباغچه

۱۱۶,۰۰۰ تومان