انواع جادستمالی و سطل از جنس پیوتر در مدل و برندهای مختلف ایرانی و خارجی را در این دسته بندی از بازارشوش موجود است.

در انبار موجود نمی باشد

جادستمال کاغذی و سطل زباله

جادستمال کاغذی پیوتر یونیک مدل UN-1304

تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

جادستمال کاغذی و سطل زباله

جادستمال کاغذی پیوتر یونیک مدل UN-1383

تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

جادستمال کاغذی و سطل زباله

سطل و جادستمال پیوتر طلایی یونیک مدل UN-1311

تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

جادستمال کاغذی و سطل زباله

سطل و جادستمال پیوتر طلایی یونیک مدل UN-1315

تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

جادستمال کاغذی و سطل زباله

ست جا دستمال و سطل پیوتر یونیک مدل UN-1302

تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

جادستمال کاغذی و سطل زباله

ست سطل و جادستمال پیوتر یونیک مدل UN-1402

تماس بگیرید