انواع جادستمالی و سطل از جنس پیوتر در مدل و برندهای مختلف ایرانی و خارجی را در این دسته بندی از بازارشوش موجود است.

جادستمال کاغذی و سطل زباله

جادستمال کاغذی پیوتر یونیک مدل UN-1304

تماس بگیرید

جادستمال کاغذی و سطل زباله

جادستمال کاغذی پیوتر یونیک مدل UN-1383

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

جادستمال کاغذی و سطل زباله

ست جا دستمال و سطل پیوتر یونیک مدل UN-1302

تماس بگیرید

جادستمال کاغذی و سطل زباله

ست سطل و جادستمال پیوتر یونیک مدل UN-1402

تماس بگیرید