انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی در این دسته‌بندی از بازارشوش موجود است.

ظروف پلاستیکی

جارو لیمون

۵۸,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه میوه شوی لیمون

۲۱,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه یقه شوی لیمون

۱۷,۵۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه کف شوی دو تکه لیمون

۴۲,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه فرش لیمون

۲۷,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه تک گرد لیمون

۷۴,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه مخروطی لیمون

۹۲,۰۰۰ تومان