انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی در این دسته‌بندی از بازارشوش موجود است.

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه میوه شوی لیمون

۱۷,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه یقه شوی لیمون

۱۴,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه کف شوی دو تکه لیمون

۳۳,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه فرش لیمون

۲۱,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه تک گرد لیمون

۵۹,۰۰۰ تومان

ظروف و لوازم بهداشتی پلاستیکی

فرچه مخروطی لیمون

۵۹,۰۰۰ تومان