انواع کتری و قوری‌های لعابی در برندهای و طرح‌های مختلف در این دسته‌بندی از بازارشوش موجود است.