ظروف استکان و نعلبکی برای سرو چای در طرح ها و مدل های مختلف دیدن فرمایید.

وسایل بلور و کریستال

نعلبکی آیدا پاشاباغچه کد 54251

۱۰۵,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

ماگ هی بیلی پاشاباغچه کد 55073

۱۹۸,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

پیک بوستون پاشاباغچه کد 52144

۲۱۶,۰۰۰ تومان

وسایل بلور و کریستال

نعلبکی پاشاباغچه کد 54201

۶۰,۰۰۰ تومان