ظروف بلور طلایی شده، محصولاتی که با آب‌طلا بسیار ارزشمند، دکور شده‌اند و در دمایی بیش از 550 درجه‌سانتی‌گراد حرارت دیده‌اند تا رنگ ثابت داشته باشند.