انواع سرویس کار و ساطور استیل در طرح و رنگ‌های مختلف در این دسته‌بندی از بازارشوش موجود است.

۴۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان