انواع سرویس قاشق و چنگال در برند و طرح‌های مختلف در این دسته‌بندی از بازارشوش موجود است.

۱۷۲,۰۰۰ تومان۱۷۲,۲۰۰ تومان
۱۷۵,۵۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان